Икона максим грек

Преподобный Максим Грек

икона максим грек

Икона в белом деревянном киоте под стеклом. Высота — 16 см. Ширина — 14 см. Лик без тиснения.

Дни памяти:

3 февраля,

— Собор Афонских преподобных (переходящее празднование во 2-ю неделю по Пятидесятнице),

4 июля — обретение мощей,

— Собор Тверских святых (переходящее празднование в 1-е воскресенье после 12 июля),

— 19 июля — Собор Радонежских святых,

— Собор Московских святых (переходящее празднование в воскресенье перед 8 сентября).

Здесь можно прочитать житие преподобного Максима Грека

Тропарь преподобному Максиму Греку, глас 8

Заре́ю Ду́ха облиста́емь,/ вити́йствующих богому́дренно сподо́бился еси́ разуме́ния,/ неве́дением омраче́нная сердца́ челове́ков све́том благоче́стия просвеща́я,/ пресве́тел яви́лся еси́ правосла́вия свети́льник, Макси́ме преподо́бне,/ отону́дуже ре́вности ра́ди Всеви́дящаго,/ оте́чества чужд и стра́нен, Росси́йския страны́ был еси́ пресе́льник,/ страда́ния темни́ц и заточе́ния от самодержа́внаго претерпе́в,/ десни́цею Вы́шняго венча́ешися и чудоде́йствуеши пресла́вная./ И о нас хода́тай бу́ди непрело́жен,// чту́щих любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Кондак преподобному Максиму Греку, глас 8

Богодухнове́нным Писа́нием и богосло́вия пропове́данием/ неве́рствующих суему́дрие обличи́л еси́, всебога́те,/ па́че же в Правосла́вии исправля́я, на стезю́ и́стиннаго позна́ния наста́вил еси́,/ я́коже свире́ль богогла́сная, услажда́я слы́шащих ра́зумы,/ непреста́нно весели́ши, Макси́ме досточу́дне./ Сего́ ра́ди мо́лим тя: моли́ Христа́ Бо́га/ грехо́в оставле́ние низпосла́ти// ве́рою пою́щим всесвято́е твое́ успе́ние, Макси́ме, о́тче наш.

Молитва преподобному Максиму Греку

Преподо́бне о́тче Макси́ме! Воззри́ на на́с ми́лостивно и к земли́ приве́рженных возведи́ к высоте́ небе́сней. Ты́ горе́ на небеси́, мы́ на земли́ ни́зу, удалены́ от тебе́, не толи́ко ме́стом, ели́ко грехми́ свои́ми и беззако́нии, но к тебе́ прибега́ем и взыва́ем: наста́ви на́с ходи́ти путе́м твои́м, вразуми́ и руково́дствуй. Вся́ твоя́ свята́я жи́знь бы́сть зерца́лом вся́кия доброде́тели. Не преста́ни, уго́дниче Бо́жий, о на́с вопия́ ко Го́споду.

Испроси́ предста́тельством свои́м у Всеми́лостиваго Бо́га на́шего ми́р Це́ркви Его́, под зна́мением креста́ во́инствующей, согла́сие в ве́ре и единому́дрие, суему́дрия же и раско́лов истребле́ние, утвержде́ние во благи́х де́лех, больны́м исцеле́ние, печа́льным утеше́ние, оби́женным заступле́ние, бе́дствующим по́мощь. Не посрами́ на́с, к тебе́ с ве́рою притека́ющих.

Вси́ правосла́внии христиа́не, твои́ми чудесы́ испо́лненнии и ми́лостьми облагоде́тельствованнии, испове́дуют тя́ бы́ти своего́ покрови́теля и засту́пника. Яви́ дре́вния ми́лости твоя́, и и́хже отце́м всепомоществова́л еси́, не отри́ни и на́с, ча́д и́х, стопа́ми и́х к тебе́ ше́ствующих.

Предстоя́ще всечестне́й ико́не твое́й, я́ко тебе́ жи́ву су́щу, припа́даем и мо́лимся: приими́ моле́ния на́ша и вознеси́ и́х на же́ртвенник благоутро́бия Бо́жия, да прии́мем тобо́ю благода́ть и благовре́менную в ну́ждех на́ших по́мощь. Укрепи́ на́ше малоду́шие и утверди́ на́с в ве́ре, да несомне́нно упова́ем получи́ти вся́ блага́я от благосе́рдия Влады́ки моли́твами твои́ми.

О, превели́кий уго́дниче Бо́жий! Все́м на́м, с ве́рою притека́ющим к тебе́, помози́ предста́тельством твои́м ко Го́споду, и все́х на́с упра́ви в ми́ре и покая́нии сконча́ти живо́т на́ш и пресели́тися со упова́нием в блаже́нныя не́дра Авраа́мова, иде́же ты́ ра́достно во труде́х и по́двизех ны́не почива́еши, прославля́я со все́ми святы́ми Бо́га, в Тро́ице сла́вимаго, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Источник: https://sobor-rf.ru/ikony/maksim-grek-kiot-1416-sm/

Песнь 1

Ирмос: Поим, вси людие, от горькия работы фараони Израиля Изведшему и во глубине морстей ногами немокрыми Наставльшему песнь победную, яко прославися.

Припев: Преподобне отче наш Максиме, моли Бога о нас.

Воспети кий язык возможет по достоянию твоя, предивный отче, велия исправления, высокое учительство, в темнице и во узах мученическое страдание и долготерпение?

Припев: Преподобне отче наш Максиме, моли Бога о нас.

Како воспоем и что тя наречем, предоблий отче? Пророка ли, яко провеща неудобь разумеваемая и ведомая нам, апостола ли, яко зыблемую противными нам ветры утверди христианскую веру Божественных писаний учении, учителя ли, но воистинну ничим же хуждши и нижши еси великих онех вселенских учитель.

Слава: Воспети Святаго и покланяемаго Параклита в темнице извещение от Ангела приим, сотворил еси канон Святому Духу, Имже еще в воли просвещен, священныя и Богодухновенныя книги составил еси.

И ныне: Поим, вси людие, святыню и славу Пречистыя и Всепетыя Божия Матере, вышшую Небес и всех умных Сил, поносившую в пречистой Своей утробе Еммануила, яко свята и преславна есть.

Песнь 3

Ирмос: Утверди мене, Христе, на недвижимом камени заповедей Твоих и просвети мя светом лица Твоего: несть бо свят, паче Тебе, Человеколюбче.

Припев: Преподобне отче наш Максиме, моли Бога о нас.

Утвердил еси, преподобне Максиме, в сердце своем Божественный страх, вся похоти плотская возненавидев, сего ради умудрился еси, якоже прост младенец, и вслед Господеви востекл еси.

Припев: Преподобне отче наш Максиме, моли Бога о нас.

Утверждением имея распеншагося Господа Иисуса Христа, странен, незнаем, бездомен, безотечествен, безъименен, безсмыслен был еси, преподобне Максиме, пред своими сродники, знаемыми и други.

Слава: Утверждался на заповедех Господних, от горести темничныя был еси на мног час, яко мертв, но деял еси о злонравных молитву, сице глаголя: Господи, Иисусе Христе, Сыне Бога Живаго, не постави им греха сего, клевещущих на мя неправду.

И ныне: Утверди нас к хвалению Твоему, Дево, и сохрани без вреда от всякия козни лукаваго, и сподоби стояния одесную Единороднаго Сына Твоего, Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение во веки веков.

Господи, помилуй (трижды).

Седален, глас 4-й

Ум украсив поучении Богодохновенных Писаний, трезвенною молитвою и бдении Богоугодными, утвердил еси сердце свое в Господе исполнением заповедей спасительных Его, сего ради прославляют тя выну Росийстии людие и Афон, и обитель Ватопедская вкупе с нами вопиет: Максиме премудре, не остави нас, молящихся тебе.

Слава и ныне: Молю Тя, Пречистая Мати Бога Вышняго, едино души моея утешение, упование, сладосте, Божественный покрове, свете, заступление и спасение! Сподоби мя Твоими молитвами услышати глас благословенных призывающий внутрь чертога Владыки.

Песнь 4

Ирмос: Велия тайна Твоего, Христе, смотрения: сию бо свыше провидя Богозрительно, Аввакум, нашел еси, вопиюще Тебе, во спасение людей Твоих, Человеколюбче.

Припев: Преподобне отче наш Максиме, моли Бога о нас.

От тайных еретических лжеучений ничтоже утаися от тебе, преподобне Максиме, но благодатию Святаго и покланяемаго Духа вся тебе откровена суть.

Припев: Преподобне отче наш Максиме, моли Бога о нас.

Таинственных догматов Православныя веры не точию поборника истинна и верна себе показа, но и паче преостра секира на вся, яже под небесем, ереси явился еси.

Слава: Яко таин Святаго Духа строитель и Небеснаго жительства рачитель, и закона Господня учитель воистинну показался еси, премудре Максиме.

И ныне: Велию таинству Моисей Боговидец научен, зря Купину Неопалиму: купина – немощь человеческаго естества, огнь же — Божество Единороднаго Сына Вышняго, ибо Бог наш – огнь есть, поядаяй грехи наша, якоже Божественный Апостол рече.

Песнь 5

Ирмос: От нощи утренююще, поем Тя, Христе, Отцу Собезначальна и Спаса душ наших, мир мирови подаждь, Человеколюбче.

Припев: Преподобне отче наш Максиме, моли Бога о нас.

Нощию луна, днем солнце просвещают и веселят тварь всю видимую, житие же и премудрость святых просвещают и веселят души всех человеков, хотящих спастися и в разум истины приити. Сице и писания преподобнаго Максима Грека, яко богодухновенныя труды, велегласно вопиют.

Припев: Преподобне отче наш Максиме, моли Бога о нас.

В нощи молящуся тебе в темнице, Богоначальныя и Преблагия Троицы Промыслом внем Ангел Господень и рече: о старче! Сими муками избудеши вечных мук.

Слава: В нощи, яко сладкогласный и добропеснивый славий, воспел еси, премудре Максиме: не тужи, не скорби, ниже тоскуй о нихже, – любезна ми душе, – страждеши без правды, твоя бо мзда велия на Небесех.

И ныне: От нощи утренююще, поем Тя, Дево, Дщерь Цареву, рясны златыми одеяну и преиспещрену, лествицу, юже Иаков виде, гору, юже благоволи Бог жити в ней, ибо Господь вселится до конца.

Песнь 6

Ирмос: Пророка спасл еси от кита, Человеколюбче, и мене из глубины прегрешений возведи, молюся.

Припев: Преподобне отче наш Максиме, моли Бога о нас.

Пророчески, преподобне Максиме, люди обличал еси, к покаянию приводя: заблудихом, заблудихом от правого и незаблуднаго жительства преподобных инок и без ума течем к почести вышняго звания.

Припев: Преподобне отче наш Максиме, моли Бога о нас.

Пророк покаяния явился еси, преподобне Максиме, души трезвение снабдевая Божественными словесы и из рова страстей возводя омраченных грехми.

Слава: Пророческия писания, в тайне глаголанныя, явны соделал еси, премудре Максиме, сего ради послушают тя обильно вси людие.

И ныне: Пророки Тя провозвестиша, Дево Чистая, Апостоли проповедаша, святии вси ублажиша, мы же со Архангелом вопием: радуйся, Благодатная, Господь с Тобою.

Господи, помилуй (трижды). Слава, и ныне.

Кондак, глас 8-й

Богодухновенным Писанием и Богословия проповеданием неверствующих суемудрие обличил еси, всебогате, паче же, в Православии исправляя, на стезю истиннаго познания наставил еси, якоже свирель Богогласная, услаждая слышащих разумы, непрестанно веселиши, Максиме досточудне, сего ради молим Тя: моли Христа Бога грехов оставление низпослати верою поющим всесвятое твое успение, Максиме, отче наш.

Икос

Како воспоем величайшему тезоименитаго, Максима предобляго? преподобных красна венца, страдальцев твердаго правила, еретиков неложнаго посрамления, Церкви столпа непоколебимаго, девственник известнаго наставника и супружества честнаго заступника, философов премудршаго мудреца, истины источника приснотекущаго, инок похвалу и всех людей воистинну украшение, сего ради молим тя, досточудне Максиме: моли Христа Бога грехов оставление низпослати верою поющим всесвятое твое успение, Максиме, отче наш.

Песнь 7

Ирмос: Образу служити мусикийскому согласию созывающу люди, от песней сионских поюще отечески, отроцы Давидовы мучителево разориша злочестивое веление и пламень в росу преложиша, песнь воспевающе: превозносимый отцев и наш Боже, благословен еси.

Припев: Преподобне отче наш Максиме, моли Бога о нас.

Образу промышления Пресвятыя Троицы песнь благодарственну воздав, преподобне Максиме, вся ны призвал еси благословити неблазненно Отца, и Сына, и Святаго Духа, Единаго Бога в Триех Ипостасех.

Припев: Преподобне отче наш Максиме, моли Бога о нас.

Образ злострадания, терпения и молитвы показался еси, святе Максиме, паче же и упования, яко Бог Судия праведен, и крепок, и долготерпелив есть, и Той воздаст коемуждо по делом его.

Слава: Образ превыспренняго Богословия стяжал еси, премудре Максиме, сии есть догматы Божественных апостол и отец, от Святаго Параклита излиянныя, имже и нас научаеши Богомудрыми своими писании.

И ныне: Образ пречистаго Твоего Рождества, Дево Мати, неизреченен и недоведом есть, Ты бо вселение превечнаго Единороднаго Сына Отча была еси, не опалившися от Него.

Песнь 8

Ирмос: В пламене огненне горящия пещи сохраншаго дети и во зраце Ангела снизшедшаго к ним, пойте Господа и превозносите Его во веки.

Припев: Преподобне отче наш Максиме, моли Бога о нас.

Пламене Божественнаго Параклитова облистания возжелев, преподобне Максиме, сего ради и сладчайшим светом учения и чудес огнем отгнал еси всякий мрак бесовский.

Припев: Преподобне отче наш Максиме, моли Бога о нас.

Пламене геенскаго бегати люди научил еси, преподобне Максиме, сих призывая делом совершати заповеди Христовы и отступити злобы, блуда, лжи, гордости, льсти и хищения неправеднаго чужих имений.

Слава: Пламенно нечестие еретическое попалил еси, премудре Максиме, веры же христианския непорочныя Божественное исповедание изъяснив.

И ныне: В пламени огненне горящия Купины виде Тя Моисей Боговидец, провозвестив безсеменное Рождество Твое, Дево Пречистая, сего ради и нас плотских страстей свободи.

Песнь 9

Ирмос: Тебе, светлую свещу и Матерь Божию, пречудную славу и вышшую всех тварей, песньми величаем.

Припев: Преподобне отче наш Максиме, моли Бога о нас.

Тебе, светлую свещу, и ум крайнейший, и столп непоколебим вемы, паче же наставника монахов и ересей наказателя проповедуем.

Припев: Преподобне отче наш Максиме, моли Бога о нас.

Светло от полуденных стран возсиял еси, преподобне Максиме, светло житие показав, мрак лукавствия прогоняя и благоприятною молитвою просияв.

Слава: Свеща Божественнаго разума быв, достигл еси в познание Сына Божия, в мужа совершенна, в меру возраста Христова, сего ради и мы вопием ти: блажен ты еси воистинну по всему, и подвиги, и славою, и благодатию, яже еси свыше получил.

И ныне: Тебе, и светлую свещу в нощи страстей, и покров благостыни, и стену необориму от навет вражиих, песньми велегласно величаем.

Источник: https://azbyka.ru/days/sv-maksim-grek

Икона святого Максима: в чем помогает, значение

икона максим грек

У людей, носящих имя Максим, столько небесных покровителей того же имени, что впору позавидовать, поэтому выбрать икону для Максима несложно. Существует даже Максимовская икона Божией Матери, писанная около 1300 года, с которой связано настоящее чудо. Святителю Максиму, митрополиту Киевскому и всея Руси, явилась во сне Богородица и передала ему омофор с наказом пасти «во граде Моем словесныя овцы». Видение Максима и стало сюжетом иконы, почитаемой как чудотворная.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Иконы написанные лукой

Какие святые носили имя Максим

Большинству святых по имени Максим довелось жить во времена гонений на христиан. Они проявили невероятную самоотверженность в отстаивании Истинной Веры, презрев все мучения и явив тем самым пример подлинной верности Христову учению. Вот имена этих святых мучеников: Максим Адрианопольский, Максим Маркианопольский (Мизийский), Максим Азийский, Максим Антиохийский, Максим Африканский.

Особо следует отметить двух святых, которые внесли огромный вклад в борьбу за чистоту Христова учения и его распространение: это Максим Исповедник и Максим Грек. Оба они были канонизированы в лике преподобных, и по сей день икона «Максим Исповедник» и икона «Максим Грек» пользуются у православных почитанием.

Св. преподобный Максим Исповедник

Преподобный Максим родился в Константинополе в 7 веке. Благодаря блестящему образованию, а также личным качествам он занял должность первого секретаря при императоре, но неприятие суетной придворной жизни побудило его принять постриг.

Став монахом, Максим поражал всех своим смирением и мудростью, за что монашеская братия избрала его игуменом Хрисопольского монастыря. Однако и тут он не возгордился, а продолжал оставаться таким же скромным и благочестивым, как и прежде.

В те времена широко распространилось монофелитство – еретическое течение в христианстве, которое признавало за Иисусом Христом лишь одну Божественную природу. Монофелитство подрывало единство Восточной церкви и способствовало раздору между народами.

Именно в борьбе с этой ересью проявилась верность Максима Проповедника подлинному учению Спасителя. Он читал проповеди, беседовал с высокопоставленными и простыми верующими, написал множество сочинений с толкованием Священного Писания, чтобы развенчать монофелитство, чем приобрел огромную популярность и уважение у мирян, правителей и церковников.

Но тут на императорский престол вступил Констанс II, придерживавшийся монофелитской ереси. В 649 году в Риме прошел Латеранский собор, посвященный обсуждению этого вопроса. Важнейшая роль в осуждении и предании анафеме монофелитства, которое стало результатом собора, принадлежит греческим монахам во главе с Максимом Исповедником.

Получив папскую энциклику о признании исповедуемого им учения ересью, император Констанс в ярости бросил преподобного Максима в темницу как изменника. Его предали страшным пыткам, в результате чего он не мог больше ни говорить, ни писать, однако Господь не оставил праведника, и он обрел эти способности вновь.

Преподобный Максим заранее предсказал день своей смерти — 13 августа 662 года. У его могилы произошло немало чудесных исцелений, а икона святого Максима Исповедника почитается всеми ревнителями Истинной Веры. По традиции икона Максима Исповедника являет образ сурового старца в монашеском облачении со свитком в руках.

О чем молятся перед иконой максима исповедника

Преподобный Максим Исповедник является небесным покровителем богословов, ученых, студентов и семинаристов, а также миссионеров. Ему молятся о помощи в учебе и верном понимании Христова вероучения, а также о вразумлении тех, кто от него отступился или еще не пришел к православной вере.

Преподобный Максим Грек

Максим Грек родился в 15 веке в богатой греческой семье. Он получил прекрасное образование, много путешествовал, изучая науки в различных странах Европы, однако предпочел удалиться от мира в монастырь. После принятия пострига на Афоне, став иноком, он не оставил ученых занятий и изучал греческие рукописи.

Именно ученость Максима стала причиной, по которой его послали в далекую Московию, чтобы он по просьбе Великого князя Василия III переводил греческие рукописи на славянский язык. Максим, получивший на Руси прозвище Грек, внес огромный вклад в дело духовного просвещения православной Руси. Ему принадлежат переводы множества богослужебных книг и ряд собственных сочинений.

Однако у верного христианскому учению Максима возник конфликт с местными церковниками из-за их «стяжательства» и нарушения заветов Спасителя, который особенно обострился, когда великий князь Василий решил развестись со своей женой. В 1525 году на Поместном соборе его обвинили в ереси, а также сношениях с турками, и заточили в Иосифо-Волоцкий монастырь, где он содержался в очень суровых условиях.

Через 6 лет его вновь вызвали на Собор и на этот раз обвинили в намеренной «порче» богослужебных книг. Теперь местом его заточения стал монастырь в Твери, но местный епископ испытывал к нему глубокое уважение, а потому содержался он не так строго, имел право читать и писать.

Лишь 20 лет спустя так и не сломленному духом Максиму Греку разрешили поселиться в Троице-Сергиевой Лавре, сняв с него все церковные запреты. Остаток жизни преподобный посвятил переводу Псалтири. Он скончался в 1556 году в день, когда отмечается память его небесного покровителя преподобного Максима Исповедника, а канонизирован был лишь в 1988 году.

Согласно традиции, икона Максима Грека изображает его с окладистой бородой, крестом в одной руке и свитком в другой.

В чем помогает икона максима грека

Преподобный Максим Грек покровительствует ученым, богословам, переводчикам, студентам и семинаристам, а также миссионерам, катехизаторам и апологетам. Если коснуться значения иконы, то к нему обращаются за укреплением веры и духа, особенно при гонениях за веру и несправедливом притеснении со стороны властей. Кроме того, икона «Святой Максим Грек» способна исцелять различные болезни, а также спасать от уныния и депрессии.

Какая бы икона Максима ни присутствовала в вашей жизни, она поможет сохранять твердость в вере и противостоять искушениям.

Дни памяти преподобного Максима Исповедника — 21 января, 13 августа

Дни памяти преподобного Максима Грека — 21 января/3 февраля и 21 июня/4 июля.

Молитва преподобному Максиму Исповеднику

Преподобне отче Максиме! Укрепи наше малодушие и утверди нас в вере, да несомненно уповаем получити вся благая от благосердия Владыки молитвами твоими.

Испроси предстательством своим у Всемилостиваго Бога нашего мир Церкви Его, под знамением креста воинствующей, согласие в вере и единомудрие, суемудрия же и расколов истребление, утверждение во благих делех, больным исцеление, печальным утешение, обиженным заступление, бедствующим помощь.

Всем нам, с верою притекающим к тебе, помози предстательством твоим ко Господу, и всех нас управи в мире и покаянии скончати живот наш, Небеснаго Царствия наследницы да будем со всеми праведными, от века угодившими Господу нашему Иисусу Христу, Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение, со Безначальным Его Отцем и с Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Именины максима по православному календарю, день ангела максима по церковному календарю, святой максим грек в чем помогает, значение имени максим в православии

икона максим грек

Полное имя: Максим
Церковное имя: Максим
Значение имени: от римского родового имени Maximus — «величайший»
19 марта Максим, преподобномученик

Святые с именем Максим в 2019 году почитаются 39 раз. Одна из этих дат – День Ангела человека, носящего имя Максим.

Январь
26 января Максим Кавсокаливит, преподобный
29 января Максим Тотемский, Христа ради юродивый, иерей
31 января Максим Новый, митрополит, Угро-Валахийский
Февраль
3 февраля Максим Исповедник, преподобный
Максим Грек, преподобный
12 февраля Максим, священномученик, пресвитер
Максим, мученик
19 февраля Максим Кизический, мученик
Март
4 марта Максим Адрианопольский, мученик
19 марта Максим, преподобномученик
Апрель
2 апреля Максим
23 апреля Максим
Максим Африканский, мученик
Май
4 мая Максимиан (Максим) Константинопольский, патриарх
11 мая Максим Доростольский, Озовийский, мученик
13 мая Максим, мученик
27 мая Максим Азийский, мученик
Июнь
1 июня Максим Богданов, священномученик, иерей
30 июня Максим Попов, священномученик, иером
Июль
4 июля Максим Грек, преподобный (Обретение мощей)
Август
12 августа Максим Перс, Кордульский, мученик
13 августа Максим Румянцев, мученик
24 августа Максим Римский, мученик
26 августа Максим Исповедник, преподобный (преставление, перенесение мощей)
Максим Московский, Христа ради юродивый
Сентябрь
2 сентября Максим Фракийский, мученик
6 сентября Максим Сандович, священномученик
18 сентября Максим Антиохийский, мученик
28 сентября Максим Маркианопольский (Мизийский), мученик
Октябрь
8 октября Максим Дамасский, мученик
22 октября Максим Антиохийский, мученик
Ноябрь
5 ноября Максим, мученик
10 ноября Максим, мученик
12 ноября Максим, мученик, диакон
20 ноября Максимиан Мелитинский, мученик
24 ноября Максим Московский, Христа ради юродивый
Декабрь
5 декабря Максим, мученик, страж темничный
Максим Римский, мученик
19 декабря Максим, митрополит, киевский
 • С именинами, Максим!Желаю, чтоб ты был непобедим,Чтоб тебя уважали партнеры,В начальство выбился чтоб скоро.

Желаю много разных благ,Чтоб был удачным каждый шаг,Успеха, радости, здоровья,

Жить в удовольствие, с любовью.

 • Максим!
  Ты – добрый, позитивный и целеустремленный человек. Желаю тебе не растерять этих качеств. Будь собой, и все обязательно получится! С Днем Ангела!

 • Читать все поздравления (8)

  Подсвечники. Набор подсвечников, приобретенный в церковной лавке, станет прекрасным презентом на именины и придаст празднику торжественную обстановку.

  Гаджет. гаджетов можно найти подарок на любой вкус и ценовую политику: портативное зарядное устройство, беспроводную мышку, планшет, игровую приставку или клавиатуру. Водителю можно преподнести навигатор или видеорегистратор.

  Фотоподарок. Фотоколлаж, подушка, чехол на телефон, кружка или футболка с фотографией именинника станет индивидуальным и оригинальным презентом к празднику.

  Молитва святому, имя которого носишь

  Моли Бога о мне, святый угодниче Божий Максим, яко аз усердно к тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей.

  Именины по именам

  Источник: https://achair-city.ru/ikony/imeniny-maksima-po-pravoslavnomu-kalendaryu-den-angela-maksima-po-tserkovnomu-kalendaryu-svyatoj-maksim-grek-v-chem-pomogaet-znachenie-imeni-maksim-v-pravoslavii.html

  Икона Максима Грека

  Максим Грек является символом смирения и мудрости. Его несокрушимую веру не смогли пошатнуть даже бесчисленные эпидемии, засухи и гонения.

  Любой образ святого несет в себе Божественное участие, поддержку и опору в тяжелые времена. Молитвы перед иконами должны звучать правильно. В своих просьбах вы должны уповать на святого, который ближе к вашим желаниям. Каждый праведник отличился при жизни определенными заслугами, а ныне помогает заблудшим и терзающимся душам прийти к свету. Максим Грек — проповедник, который станет вашим проводником в мир смирения и счастья.

  Максим Грек обладал знатными корнями, блестящим образованием. Его паломничество по европейским городам позволило изучить многие языки, которые после пригодились в Москве. В качестве свой миссии Святой избрал служение Господу, отодвинув карьерные перспективы.

  Для Великого Максима не было ничего важнее служения церкви и людям. Проповедник утверждал, что только Господь — истинная жизнь, и призывал к этому знатных и нищих людей. При жизни он не только прославлял слово Божие, но и помог с переводом священных книг на более доступный язык. Однако неточности в переводе в силу сложного языка послужили поводом для снятия священного сана.

  Претерпев тяжкие мучения, тюремное заточение и ссылку, Максим Грек продолжил служить Господу верой и правдой. Святой умел чувствовать пронзительную чистоту канонов и нести его людям, за что проповедник был причислен к лику святых. Мученик, умеющий ощущать любое отклонение общества от православной веры, незамедлительно старался это исправить и наставить людей на путь истинный. В 1988 году Угодник был канонизирован.

  Максим Грек отошел в Царствие Небесное в Троицком монастыре. Позднее у его мощей стали происходить чудесные вещи, а сами останки Святого были нетленны. В 1996 году было совершено открытие святых мощей. Как утверждали люди, работающие во время раскопок, повсеместно стояло благоухание, что есть подтверждение святой силы и Божественного участия.

  Где находится икона Максима Грека

  В конце 20 века было замечено сходство мощей с нарисованными ранее портретами проповедника. Это было настоящее чудо — отыскать святыню, которая на тот момент была почитаема в европейских странах. В России его канонизировали только в 1988 году. Иконописцы того времени изобразили образ святого, который и по сей день находится рядом с мощами в Успенском соборе Троице-Сергиевой Лавры. Лик проповедника часто изображается на соборе Радонежских святых.

  Описание иконы

  Ревнитель истины и благочестия изображен лицом к праведникам, по пояс. На более ранних иконах властитель правды держит в правой руке псалом, а левая отведена в сторону. Синее одеяние покрывает его тело. Отличительной чертой является наличие густой седой бороды.

  На более поздних иконах Максим Грек изображен в полный рост, держащим в руках крест и Священное Писание. Он облачен в священническое одеяние розоватого цвета, с темно синей накидкой.

  В чем помогает икона

  Максим Грек является небесным покровителем ученых, священников, миссионеров, студентов и учеников. К его помощи обращаются при отсутствии веры или для укрепления в ней. В молитвах люди призывают святого Угодника помочь вынести все тяжбы и гонения. Молятся перед образом проповедника и те, кто был испытан чужой верой.

  В минуты послабления веры и тяжелых мук обязательно стоит просить заступничества великого мученика. Если вы ощущаете на себе несправедливость власти, постоянное гонение и притеснение, приобретите для себя столь ценный и чудотворный образ. Духовная сила иконы Максима Грека способна помочь при болезнях, особенно душевных — депрессии и унынии.

  Молитва перед иконой

  «Преподобный Максим, снизойди на нас своей милостью и помоги обрести веру непоколебимую. Мы отдалены от тебя своими грехами, беззаконием, корыстными мыслями и злыми думами. Но сейчас мы молим о помощи твоей. Наставь нас на путь истинный, вразуми и возьми жизнь грешных рабов (имя) под свое покровительство. Вся твоя жизнь была примером добродетели и благочестия, так научи и нас этому.

  Умоли Отца Небесного о помощи в утверждении веры. Больным даруй исцеление, обиженным и гонимым — заступничество, бедствующим — призвание. Все православные христиане поклоняются чудесам твоим, милости и крепости духа. Перед образом твоим мы просим о помощи. О, Великий Угодник, помоги людям, с верой к Тебе обращенным, в земных подвигах и покаянии. Прославляем со всеми святыми Бога нашего.

  Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь».

  День почитания иконы

  Православные люди отмечают день памяти святого 21 января по старому стилю и 3 февраля — по новому. Обретение мощей празднуется 4 июля по новому стилю.

  Роль святого Максима Грека в становлении православного христианства необычайно велика. Старец отдал всю свою жизнь во служение Господу и всем нуждающимся людям. Чтение молитв, особенно на сон грядущий, перед его образом поможет изменить жизнь в лучшую сторону. Будь счастливы, крепкой вам веры, и не забывайте нажимать на кнопки и

  ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Молитва богородице семистрельной

  Казанская икона Божией Матери широко известна среди православных христиан. Заступница и защитница всех людей находится

  Икона «Покров Богородицы» — одна из самых значимых святынь среди всех православных образов. Эта икона

  Православная икона святой Марины была написана в честь христианского подвига юной девушки. Особой силой ознаменован

  Образ Богоматери во все времена особо почитался православными христианами. В числе известных икон выделяется Афонский

  Источник: https://dailyhoro.ru/article/ikona-maksima-greka/

  Святой Максим Грек

  Имя Максима Грека известно по всему миру, но редкий человек сможет рассказать о жизни этого святого и местонахождении его святых мощей. Аскет и проповедник, первый богословский переводчик, публицист, один из известнейших монахов острова Афон, узник, проживший более 30 лет в плену русских монастырей, святой Русской православной церкви, но грек по происхождению — все это преподобный Максим Грек.

  Житие проповедника

  Жизнь святого Максима Грека настолько насыщена разного рода событиями, что абсолютно любого человека не оставит равнодушным как биография святого, как и его духовный подвиг. Максим Грек — удивительный пример поистине верующего и преданного Христу для каждого человека, стремящегося к духовной жизни.

  Биография

  Максим Грек родился в богатой греческой семье в 1470 году. Его родители, известные в городе Арте и за его пределами своей благочестивостью — Эммануил и Ирина принадлежали к одной из самых почитаемых фамилий — Триволис. Известно, что к этому же знатному и состоятельному роду принадлежал один Патриарх из Константинополя. Родители Михаила (такое имя было дано при рождении Максиму Греку) имели очень хорошее образование и были философами. Отец был советником при дворе императора.

  Преподобный Максим Грек

  В те годы в Греции привычным было давать христианское воспитание, поэтому Михаил с детства знал Закон Божий, однако, на этом образование мальчика не ограничивалось — родители, рассчитывая, что в будущем их сын займет какую-нибудь хорошую должность, дали ему и отличное светское образование.

  Когда Михаилу исполнилось 10 лет, он вынужден был покинуть родительский дом и уехать на остров Корфу для обучения у философа Иоанна Мосхоса различным наукам. Получив начальное образование, Михаил переехал в Италию, в то время в этой стране происходили важные процессы в области культуры, искусства и религии. Михаилу посчастливилось, пребывая в Италии, познакомиться с видными деятелями эпохи Возрождения.

  Наравне с науками в Италии довольно быстро распространялись такие науки, как астрология и ряд ей подобных, ставящих под сомнение существование Бога. И, хотя Михаил активно знакомился с различными учениями, он всегда оставался верен Господу. Также именно в Италии Михаил начал увлекаться философией и языками, что в дальнейшем сослужит ему хорошую службу на стезе переводчика.

  Путешествуя по Венеции, Михаил знакомится с одним из видных гуманистов того времени Альдом Мануцием, именно от него получает первые знания по книжному делу — редактированию текстов и источниковедению. Находясь во Флоренции, Михаил часто посещал библиотеку Медичи, огромное впечатление на него произвели в свое время труды Джироламо Савонаролы — доминиканского монаха.

  Следует заметить! Благодаря переезду в Италию Михаилу открылась возможность путешествовать по разным странам, за это время он побывал в Германии и Франции, что способствовало изучению иностранных языков.

  Богословский переводчик

  Максим Грек принял постриг в Ватопедском монастыре на Афоне в 1507 году, и, хотя этот монастырь был католическим, большую часть своей жизни святой отдал служению православной вере. В Ватопедской обители инок Максим принялся увлеченно изучать сокровища монастырской библиотеки — рукописи Андроника Палеолога и Иоанна Кантакузина.

  Когда Грек достиг возраста Христа, неожиданно духовенство обращается к нему с просьбой о помощи от великого Московского князя Василия Иоанновича разобрать рукописи и книги своей матери — Софьи Палеолог. Максим Грек отправился в Москву, где сначала занялся переводом Псалтыря и его толкования на славянский язык, а затем толкование книги Деяний Апостолов, а также еще нескольких книг, необходимых для совершения богослужений.

  Инок Максим, отличающейся большой ответственностью к вверенному ему делу, очень старался как можно ближе к первоисточнику перевести книги, но в силу того, что славянский язык в силу своего греческого происхождения был ему чужд, в текстах все встречались некоторые неточности. Однако митрополит Московский Варлаам довольно высоко оценивал переводы Максима Грека, невзирая на некоторое небольшое несоответствие оригиналу, чего нельзя сказать о митрополите Данииле, который сменил Варлаама.

  Икона святого Максима Грека

  Митрополит Даниил приказал преподобному Максиму перевести на церковнославянский язык историю Феодорита, понимая, сколько времени и трудов займет этот непростой перевод, Максим отказал в просьбе митрополиту, указывая также на тот факт, что в данной истории имеют место письма от раскольника Арии, что может быть неверно истолковано читающими и потому опасно. С этого отказа началась вражда между митрополитом и Максимом Греком, несмотря на которую инок не оставлял своего труда, направленного на духовное просвещение России.

  Максим Грек в этот тяжелый для него период перевел толкование Иоанном Златоустом Евангелия от Матфея и Иоанна, кроме того, смог написать несколько своих сочинений.

  Интересно! Говоря о Максиме Греке, стоит упомянуть тот факт, что он никогда никого не боялся и в вопросах веры всегда стоял на стороне истины.

  Так, многие биографы упоминают случай, когда Василий Иоаннович имел намерение развестись со своей супругой Соломонией из-за того, что та не могла родить ему детей, Максим нисколько не опасаясь за свою дальнейшую судьбу, отправил князю «Главы поучительные к начальствующим правоверных», в которых говорилось о том, что социальное положение князя не дает ему права действовать из своих плотских побуждений и идти тем самым против Бога.

  Жизнь в заточении

  Вскоре после этого случая преподобный Максим Грек был заточен в темницу, и далее в его жизни начался сложный, полный телесных и душевных страданий этап. Максиму Греку напомнили о тех вариантах перевода богослужебных книг, где им были допущены неточности, но теперь такие «вольности» считались его прямой виной и намеренной порчей книг.

  Дни, проведенные в темнице, были для преподобного Максима одними из самых тяжелых еще и потому, что ему запретили заниматься любимым делом, на которое его поставил Господь — переводами и написанием собственных книг. Однако, среди страданий имел возможность Максим ощутить и Божию милость — в темнице было ему знамение, в котором явился ангел и из его уст прозвучали слова о терпении и о том, что пережив эти муки, Максиму удастся избавиться от мук вечных.

  Ни на минуту не забывая о том, что на все воля Божья, преподобный Максим написал углем на стене канон, обращенный к Святому Духу: «Иже манною препитавый Израиля в пустыни древле, и душу мою, Владыко, Духа наполни Всесвятаго, яко да о Нем благоугодно служу Ти выну». Этот канон и в наши дни читается в церкви.

  Высылка в Тверь

  В заточении Максим Грек провел без малого 6 лет, после чего он был освобожден и направлен в город Тверь, имея при этом церковное запрещение. В Твери к преподобному Максиму был поставлен в качестве надзора епископ Акакий, но нужно заметить, что по характеру он был добрым и очень жалел невинно пострадавшего за веру.

  Находясь в Твери, Максим Грек написал произведение, включающее собственную автобиографию — «Мысли, какими инок скорбный, заключенный в темницу, утешал и укреплял себя в терпении». Одна из самых важных цитат, отражающих мироощущение преподобного, звучит так: «Не тужи, не скорби, ниже тоскуй, любезная душа, о том, что страждешь без правды, от коих подобало бы тебе принять все благое, ибо ты пользовала их духовно, предложив им трапезу, исполненную Святаго Духа».

  Важно! Только по прошествии 20 лет проживания в Твери с Максима Грека был снят запрет на церковное запрещение и было разрешено проживать без надзора.

  Перед смертью несколько лет Максим Грек провел в Троице-Сергиевой Лавре. Несмотря на то что многие годы изгнания и заточения нанесли серьезные урон здоровью, он не останавливался ни перед чем и продолжал свое дело. Благодаря помощи своего келейника и ученика Нила, преподобному удалось перевести Псалтирь на церковнославянский язык.

  Умер святой Максим Грек в преклонном возрасте, 21 января 1556 года. Тело его похоронено у западной стены Духовской церкви Троице-Сергиевой Лавры — последнего своего приюта.

  Почитание и мощи

  Максима Грека почитают, прежде всего, как покровителя переводчиков, а также как помощника во всяком научении (оттого к его помощи часто обращаются семинаристы).

  Также к иконе святого Максима Грека обращаются в тех случаях, когда:

  • необходимо укрепить дух верующего;
  • требуется помощь в спасении от уныния и депрессии;
  • необходимо исцеление от разного рода недугов;
  • необходимо обрести твердость в вере и способность противостоять искушениям.

  Рака с мощами святителя Максима Грека, Троице-Сергиева лавра

  Мощи преподобного Максима Грека находятся в Успенском Соборе Троице-Сергиевой Лавры. Ежедневно любой желающий может помолиться у раки со святыми мощами и попросить святого Максима Грека о том, в чем нуждается более всего.

  Дни памяти

  Преподобного Максима Грека почитают не только в России, но и в разных странах, где проводится день святого Максима Грека. Как святой Максим Грек почитается в Константинопольской и Элладской Церквях, его лик запечатлен на многих иконах, наиболее известна из которых — икона Собора Радонежских святых.

  С почитанием Максима Грека связаны 2 даты:

  • 21 января (3 февраля по новому стилю) — день смерти святого;
  • 21 июня (4 июля по новому стилю) — день обретения мощей.

  В эти дни проходят праздничные богослужения не только в Троицко-Сергиевой Лавре, но и во многих других церквях.

  Труды

  Максим Грек перевел такие книги, как:

  • «Деяния Апостолов»;
  • «Сборник церковных канонов»;
  • комментарии Иоанна Златоуста к Евангелию от Матфея и Иоанна;
  • книги Ездры;
  • отрывки из книг Есфири и Даниила;
  • несколько трудов Симеона Метафраста.

  Избранные творения преподобного Максима Грека

  Цитаты

  Наиболее известные цитаты Максима Грека:

  • «Мы созданы на земле, чтобы быть радетелями бессмертной красоты и участниками тайных Божиих бесед. Познаем же, душа, высоту своей славы и не уподобим бессмысленно себя бессловесным животным. Не один и тот же конец будет нам и им, о душа, равно как и образ не один и тот же у обоих».
  • «Более всего делают славным и долговременным православное земное царство три добродетели: правда, то есть справедливость суда, который не смотрит на лицо судящихся и не берет подкупа; второе — целомудрие, то есть чистота жизни и обуздывание естественных движений богоугодным воздержанием; и третье — кротость к подчиненным, растворенная царской грозностью, для их исправления, а не для погубления. Царь, направляющий жизнь свою по этим трем добродетелям, есть воистину православный «царь- одушевленный образ Самого Небесного Царя».

  Житие святого преподобного Максима Грека

  Источник: http://molitva-info.ru/svyatye/svyatoj-maksim-grek.html

  Обретение мощей Максима Грека: житие, икона, подлинное имя

  Преподобный Максим, в миру Михаил Триволис, считается покровителем ученых, богословов, переводчиков, лингвистов, студентов и семинаристов, а также молитвенным ходатаем за миссионеров, катехизаторов и апологетов.

  Иноческий путь

  Михаил родился в 1475 году (по другим источникам в 1480 году) в городе Арте (Албания), в семье богатого греческого сановника. Его родители — Мануил и Ирина, исповедовали христианство.

  Будущий Святой получил превосходное и разностороннее образование, в юности он много путешествовал по Европе — побывал в Париже, Флоренции, Венеции, где изучал языки и науки.

  Перед Михаилом были открыты большие возможности — при желании он мог достигнуть высокого положения в обществе, но мирская слава не привлекала его. Он отправился на Афон, где в 1505 году (по другим источникам 1507 году) принял постриг с именем Максим в Ватопедском монастыре.

  photo: Sputnik / Yuri Kaver

  Святая гора Афон

  В обители, где преподобный провел примерно 10 лет, он с увлечением изучал древние рукописи, оставленные там иночествовавшими греческими императорами (Андроником Палеологом и Иоанном Кантакузеном).

  Именно в эти годы инок Максим пишет свои первые труды и составляет канон Иоанну Крестителю. Хотя основным его послушанием становится сбор пожертвований в пользу афонских монастырей, которые он собирал в поездках по городам и селениям Греции.

  На Святой горе, преподобный Максим пользовался высоким духовным авторитетом. Однако в 1515 году ему пришлось покинуть ее.

  Великий князь Московский Василий Иоаннович (1505 — 1533) обратился к Константинопольскому патриарху с просьбой прислать ему ученого грека, чтобы разобраться в греческих рукописях и книгах своей матери, Софии Палеолог.

  Инок Максим получил указание ехать в Москву, где по прибытию начал заниматься переводом на церковно-славянский язык греческих церковно-богослужебных книг — толкование на Псалтирь, на книгу Деяний Апостолов и другие книги.

  Преподобный Максим усердно и тщательно старался исполнять все поручения. Но, ввиду того, что славянский язык не был родным для переводчика, естественно, возникали некоторые неточности в переводах.

  Он писал апологетические и нравоучительные письма против магометан, папизма, язычников, также толкования святителя Иоанна Златоуста на Евангелия от Матфея и Иоанна. Труды преподобного Максима высоко ценил митрополит Московский Варлаам (1511—1521).

  Из переводчика в заключенные

  Положение изменилось, когда Московский престол занял митрополит Даниил (1522—1539). За прямоту и правду преподобный Максим впал в немилость — претерпел несправедливый суд, ложные обвинения, отлучение от Причастия, тюремное заключение и ссылку.

  В частности, за неточности, обнаруженные в переводах, преподобный Максим был обвинен в умышленной порче книг.

  Преподобному Максиму в темнице было тяжело, но среди страданий преподобный стяжал и великую милость Божию. К нему явился Ангел и сказал: «Терпи, старец, этими временными страданиями ты избавишься от вечных мук».

  Исполнившись духовной радости, узник углем написал на стенах своей темницы канон Святому Духу Утешителю. Этот канон и ныне читается в Церкви: «Иже манною препитавый Израиля в пустыни древле, и душу мою, Владыко, Духа наполни Всесвятаго, яко да о Нем благоугодно служу Ти выну»

  photo: Sputnik / Vladimir Vdovin

  Репродукция иконы «Преподобный Максим Грек»

  Преподобного Максима освободили из тюрьмы через шесть лет и послали под церковным запрещением в Тверь, где он провел целых 20 лет. В Твери он жил под надзором добродушного епископа Акакия, который милостиво обходился с невинно пострадавшим.

  В ссылке преподобный Максим написал автобиографическое произведение «Мысли, какими инок скорбный, заключенный в темницу, утешал и укреплял себя в терпении». Ниже приведены несколько слов из этого сочинения:

  «Не тужи, не скорби, ниже тоскуй, любезная душа, о том, что страждешь без правды, от коих подобало бы тебе приять все благое, ибо ты пользовала их духовно, предложив им трапезу, исполненную Святаго Духа»

  Только через двадцать лет пребывания в Твери преподобному Максиму разрешили проживать свободно и сняли с него церковное запрещение. Последние годы своей жизни Максим Грек провел в Троице-Сергиевой Лавре — ему было около 70 лет.

  В результате гонений и заключения здоровье преподобного пострадало, но дух был бодр, и он продолжал трудиться. Вместе со своим келейником и учеником Нилом преподобный усердно переводил Псалтирь с греческого на славянский язык.

  Преподобный преставился 21 января 1556 года и был погребен у северо-западной стены Духовской церкви Троице-Сергиевой Лавры.

  Как прославляют Святого

  Местное прославление Максима Грека совершилось при первом Всероссийском Патриархе Иове в 1591 году, когда по благословению Патриарха были освидетельствованы мощи преподобного: «И открыта, и пойде от мощей его благоухание, и цело и невредимо тело его, и ризы бяше и мантия, и вся на нем покрывало не истле, и на персех руце его, и десная рука согбенна крестом».

  В день обретения мощей преподобного у его гроба исцелилось шестнадцать человек. В Сергиевой Лавре бережно хранятся предания о чудесах, свершившихся у гробницы преподобного, на которой написаны тропарь и кондак ему.

  photo: Sputnik / Yuri Kaver

  Троице-Сергиева Лавра

  Над местом погребения Максима Грека была воздвигнута пристроенная к Духовскому храму часовня – так называемая Максимова палатка. Она неоднократно перестраивалась и расширялась, но в 1938–1940 годах была уничтожена.

  ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Икона богородицы целительница

  В XVII веке образ преподобного Максима Грека был запечатлен на фресках Успенского собора Троице-Сергиева монастыря, Софийского собора в Вологде, ярославской церкви святого Иоанна Предтечи в Толчкове. Лик преподобного Максима часто изображается на иконе Собора Радонежских Святых.

  Преподобного Максима изображали и на миниатюрах. На иконах его образ писали с нимбом. В конце XVII века имя преподобного Максима было внесено в святцы.

  В конце XIX века было издано Житие преподобного Максима Грека, вошедшее составной частью в Троицкий патерик. В 1908 году его Житие вышло отдельным изданием с иконописным изображением Святого. Имя Максима Грека было внесено в Афонский патерик. Во всех изданиях Троице-Сергиевой Лавры его именовали преподобным.

  photo: Sputnik / Юрий Абрамочкин

  Поместный Собор Русской Православной церкви, на котором причислили к лику святых девять «подвижников благочестия», среди которых Максим Грек (1470-1556)

  В 1988 году во время празднования 1000-летия Крещения Руси на Соборе, проходившем в Троице-Сергиевой Лавре, среди новопрославленных русских Святых канонизирован и преподобный Максим Грек.

  Обретение мощей

  Оставался открытым вопрос о местонахождении Святых мощей преподобного — к моменту общецерковного прославления над могилой не оставалось никаких видимых следов, поэтому возникла необходимость в археологических раскопках.

  Мощи преподобного Максима Грека были обретены в 1996 году. Сначала с поверхности земли удалили вымостку из каменных плиток, по которой ходили люди. Во избежание ошибок раскапывалась большая площадь – примерно 10 на шесть метров.

  Наконец у северо-западного угла Свято-Духовской церкви обнаружились фундаменты первой или одной из первых «палаток», сооруженных над могилой преподобного Максима Грека — поиск сосредоточился в основном внутри них. Работы усложнял грунт – сырая тяжелая материковая глина.

  photo: Sputnik / Vladimir Vdovin

  Преподобный Максим Грек

  Около полуночи 30 июня археологи почувствовали благоухание (которое ощущалось еще несколько дней после), и через некоторое время показалась честная глава преподобного Максима.

  О результатах проведенных работ и об обнаружении честных останков преподобного Максима Грека был сделан подробный доклад Святейшему Патриарху 1 июля.

  Его Святейшество дал благословение на антропологическое освидетельствование, которое ведущие специалисты Российской Академии наук произвели 2 июля. При сопоставлении честной главы с древними изображениями преподобного Максима выявились черты сходства. На основании заключения антропологов, 3 июля 1996 года Святейший Патриарх благословил поднять честные останки.

  Святые мощи преподобного находятся в храме Троице-Сергиевой Лавры. Рака установлена на месте обретения мощей Преподобного (у северной стены).

  Преподобного Максима Грека считают одним из самых важных людей, что помогли буквально поставить на ноги русскую православную церковь и приобщить ее к мировым христианским традициям.

  Обретение Святых мощей Максима Грека стало большим событием для всего Православия, ведь преподобный почитается Святым также в Константинопольской и Элладской Церквах.

  О чем молятся

  Преподобному Максиму Греку молятся для утверждения в вере, крепости духа и веры, разумения православного вероучения и Писания, обращения к Православию иноверцев и сектантов, у него просят помощи и поддержки при гонениях за веру и несправедливом притеснении власти. Преподобный Максим Грек облает даром исцеления при различных заболеваниях, особенно от депрессии и уныния.

  Молитва

  Преподобне отче Максиме! Воззри на нас милостивно и к земли приверженных возведи к высоте небесней. Ты горе на небеси, мы на земли низу, удалены от тебе, не толико местом, елико грехми своими и беззаконии, но к тебе прибегаем и взываем: настави нас ходити путем твоим, вразуми и руководствуй. Вся твоя святая жизнь бысть зерцалом всякия добродетели. Не престани, угодниче Божий, о нас вопия ко Господу.

  Испроси предстательством своим у Всемилостиваго Бога нашего мир Церкви Его, под знамением креста воинствующей, согласие в вере и единомудрие, суемудрия же и расколов истребление, утверждение во благих делех, больным исцеление, печальным утешение, обиженным заступление, бедствующим помощь. Не посрами нас, к тебе с верою притекающих.

  Вси православнии христиане, твоими чудесы исполненнии и милостями облагодетельствованнии, исповедуют тя быти своего покровителя и заступника. Яви древния милости твоя, и ихже отцем всепомоществовал еси, не отрини и нас, чад их, стопами их к тебе шествующих.

  Предстояще всечестней иконе твоей, яко тебе живу сущу, припадаем и молимся: приими моления наша и вознеси их на жертвенник благоутробия Божия, да приимем тобою благодать и благовременную в нуждех наших помощь. Укрепи наше малодушие и утверди нас в вере, да несомненно уповаем получити вся благая от благосердия Владыки молитвами твоими.

  О, превеликий угодниче Божий! Всем нам, с верою притекающим к тебе, помози предстательством твоим ко Господу, и всех нас управи в мире и покаянии скончати живот наш и преселитися со упованием в блаженныя недра Авраамова, идеже ты радостно во трудех и подвизех ныне почиваеши, прославляя со всеми святыми Бога, в Троице славимаго, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

  Материал подготовлен на основе открытых источников

  Источник: https://sputnik-georgia.ru/spravka/20170703/236509909/Obretenie-moshhej-Maksima-Greka-zhitie-ikona-podlinnoe-imja.html

  Заказать мерную икону Святой Преподобный Максим Грек

  Преподобный Максим Грек (XV — XVI в.), бывший сыном богатого греческого сановника в городе Арте (Албания), получил блестящее образование.

  Максим Грек был послан в Италию, чтобы изучить древние языки, священнослужение и философские работы. Здесь он познакомился с некоторыми видными фигурами эпохи Возрождения: Альдом Мануцием и Константином Ласкарисом, который стал его преподавателем. Максим Грек был под влиянием проповеди доминиканского священника Иеронима Савонаролы. После возвращения в 1507 году из Италии принял монашество в Ватопедском монастыре на Афоне.

  В 1515 году Великий князь Василий III попросил игумена монастыря послать ему монаха Савву для перевода духовных книг. Однако последний был настолько стар, что монахи решили послать вместо него энергичного Максима Грека. Максим не говорил по-русски, но, поскольку монахи ручались за него, отправился в Москву и был встречен там с большой честью.

  Первой большой работой Максима Грека в России был перевод Псалтири вместе с русскими переводчиками и писцами Дмитрием Герасимовым и Власом Игнатовым, который был одобрен русским духовенством и великим князем. Василий III отклонил его просьбу вернуться домой, Максим продолжал переводить и позже создал княжескую библиотеку и исправил книги для богослужения.

  Собор 1525 года обвинил Максима Грека в ереси, в сношениях с турецким правительством; он был отлучён от причастия и заточен в Иосифо-Волоцкий монастырь. Условия заточения были очень суровы.

  В 1531 году он был вторично вызван на Собор: ему были предъявлены новые обвинения, в частности в «порче» богослужебных книг.

  Максима сослали в Тверской Отроч монастырь под надзор Тверского епископа Акакия, который весьма уважал его («яко и на трапезу ему седети вкупе со Святителем и ясти с единаго блюда») и предоставил возможность читать и писать; но только в 1541 году ему было разрешено причащаться Святых Тайн.

  В 1551 или 1547 году, после неоднократных обращений Восточных Патриархов и митрополита Макария, Максима Грека перевели на покой в Троице-Сергиев монастырь. Святитель Макарий внёс часть его поучений в Великие Четьи-Минеи (всего перу преподобного принадлежит до 365 текстов) .

  Максим Грек скончался в Троицком монастыре в день памяти своего небесного покровителя преподобного Максима Исповедника. Был погребён в Троицком монастыре, у северо-западной стены церкви Сошествия Святого Духа.

  Тропарь преподобному Максиму Греку

  Зарею Духа облистаем, витийствующих богомудренно сподобился еси разумения, неведением омраченная сердца человеков светом благочестия просвещая, пресветел явился еси Православия светильник, Максиме преподобне, отонудуже ревности ради Всевидящаго отечества чужд и странен, Российския страны был еси пресельник, страдания темниц и заточения от самодержавнаго претерпев, десницею Вышняго венчаешися и чудодействуеши преславная. И о нас ходатай буди непреложен, чтущих любовию святую памятъ твою.

  Именины святого преподобного Максима Греха отмечаются 3 февраля.В нашей мастерской все иконы пишутся только темперной краской на досках из липы или кипариса.Золочение нимба,фона происходит сусальным золотом известной итальянской фирмы «Манетти».Вы можете заказать икону на нашем сайте.Цены на иконы в нашей мастерской значительно ниже.Любые ваши пожелания мы всегда будем учитывать при написание иконы

  мерная икона»Святой Преподобный Максим Грек»

  Источник: http://www.dmitrovicona.ru/maksimgrek.html

  Икона святого максима: в чем помогает, значение — Спасо-Казанский Симанский женский монастырь

  • Максим популярное имя во многих странах.
  • Именины Максима празднуются в каждом месяце.
  • На латыни Максим — максимальный, большой, величественный.
  • День ангела Максима по церковному календарю
  • Значение имени Максим в православии
  • Какого числа именины у Максима
  • Икона Максима Грека святого.

   В чем помогает

  • Максим антиохийский мученик
  • Максим Кавсокаливит афонский, преподобный
  • Максим римский
  • Максим Адрианопольский

  День ангела Максима по церковному календарю

  Свое начало имя берет в Древнем Риме. В то время название Максимус принадлежало знатной родовой династии. Потом появился другой вариант, похожий по звучанию, сходный по значению – Максимилиан.

  Многие считают, что Максимилиан — это полное имя, а Максим стал упрощенным вариантом. Но если обратиться к истории, то эти два имени появились независимо друг от друга, носят разные значения, отмечают свои именины в разных датах.

  Для православного календаря актуальным является имя Максим, для католического – Максимус и Максимилиан.

  В Православии день ангела Максима отмечается несколькими датами. Но для человека, главной будет та, что приближена ко дню рождения. Также стоит обратить внимание на святого, кому посвящены именины. Считается, что именно этот святой будет помогать, к нему нужно обращаться.

  Нужно знать, когда почитаются святые и соблюдать:

  1. Зимний период. В декабре – 5 и 19 числа. В январе отмечаются 26, 29, 31. В феврале – 3, 12, 19.
  2. Весной отмечаются следующие дни: в марте стоит обратить внимание на 4 и 19 число, в апреле будет актуальным 2 и 23. Май самый насыщенный месяц – 4, 11, 13, 27.
  3. Летний сезон: 01.06, 30.06, 04.07, 12.08, 13.08, 24.08, 26.08.
  4. Осень: 01.09, 06.09, 18.09, 28.09, 08.10, 22.10, 05.11, 10.11, 12.11, 20.11, 24.11.

  Возникает вопрос почему так много дат. За всю историю православия стало известно о многих носителях имени Максим: мученики, преподобные, епархии.

  Скорее всего, Вам пригодится статья о том, когда именины Марии.

  Значение имени Максим в православии

  Тот, кто носит имя Максим обладает природной способностью к дипломатии. Человек умеет найти подход к другим людям, главное обладает даром убеждения. Потому не стоит удивляться, когда Максим идет уверенно вверх и достигает вершины успеха. В то же время это хороший манипулятор, способный управлять людьми для достижения своих целей.

  Это прекрасный рассказчик, который повествует ярко, с эмоциями. Особенно хорошо получаются сказки про любовь и отношения. Ему нет равных в умении запоминать информацию. Интуиция Максима развита и он активно ее использует в работе.

  Стоит сказать, что это самостоятельный и самодостаточный человек. Будучи ребенком, старается все выполнять сам, отвергая попытки родителей помочь ему. Потому повзрослев, Максим знает, что ему нужно и стремится к этому. Критика для обладателя воспринимается остро, но ответ его всегда содержит юмористические нотки, не давая обидчику возможности уколоть сильнее.

  Какого числа именины у Максима

  Кроме своего дня рождения человек должен отмечать именины святого, своего покровителя. Чтобы определить нужно внимательно посмотреть на календарь и отметить максимально приближенный день ангела своего имени. В течение года отмечается до 38 именин. Ниже указаны некоторые из них.

  Икона Максима Грека святого. В чем помогает

  Максим Грек — это мученик, который при жизни претерпел немало бед. Он сидел в тюрьме, отправлялся в ссылку, но не предал веру и служил Господу, за что после смерти стал святым.

  За помощью к иконе Максима стремятся студенты, ученые, ученики, миссионеры и священники. Он помогает укрепить веру или помочь ее обрести. Он откликается на молитвы тех, кто находятся в гонениях, тяжбах. Молитва перед образом святого Максима поможет излечить душевные болезни, справиться с депрессией, оставить уныние.

  Именины святого отмечаются:

  • 04.07 в этот день мощи святого перенесли в Успенский собор Троице-Сергиевой Лавры.
  • 03.02.

  Максим антиохийский мученик

  При жизни Максим был щитоносцем в армии римского императора Юлиана Отступника. Придя в Антиохию, расположенную в северной Африке, император приказал окропить кровью жертвенных животных все товары, продаваемые на рынке. Таким образом, Юлиан пытался осквернить христиан, купивших продукты.

  Солдаты выполнили приказ, все кроме двух: Максима и Еввентия. В результате оба были брошены в темницу, избиты, а ночью убиты палачом.

  Дни ангела отмечаются 18.09 и 22.10.

  Максим Кавсокаливит афонский, преподобный

  С рождения Максим был связан с храмом. Воспитание проходило в г. Лампсаке, в храме Пресвятой Богородицы. Достигнув 17-летнего возраста, юноша принял постриг, ушел в монашество и путешествовал по святым местам.

  Свое второе имя «Кавсокалевит» получил из-за того, что при переходе на новое место предавал огню построенные им каливы или травяные шалаши. Чтобы меньше обращать внимание на собственные подвиги, монах вел себя как юродивый. После встречи с Григорием Синаитом, монах решил оставить путешествие и осесть на одном месте.

  К нему приходило много людей, в том числе и императоры. Делал много чудес и пророчествовал. Умер в старости — 95 лет.

  Именины отмечаются 26 января.

  Максим римский

  Максим служил начальником войска Турция Алмахия. Он и его семья приняли крещение после разговора приговоренных к смертной казни Валериана и Тивуртия, которые впоследвии были причислены к лику святых.

  На следующий день после казни молодых людей Максим Римский признался, что принял православие и что наблюдал души мучеников уходивших в небо. За такие слова бывший начальник был избит плетьми и умер.

  День ангела отмечается 24 августа и 5 декабря.

  Максим Адрианопольский

  Один из христиан, пострадавших в период правления императора Максимиана. В г. Адрианополе.

  1. Прежде чем принять смерть от рук палачей, было подвешивание на дереве, строгание железными крюками, вождение по городам с издевательствами.
  2. Именины отмечаются 4 марта.

  Источник: https://simanskia.ru/ikony/ikona-svyatogo-maksima-v-chem-pomogaet-znachenie.html

  Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
  Древо Жизни
  Приснилась беременная девушка

  Закрыть